YSlow: Add Expires headers ayarlaması nedir?

YSlow: Add Expires headers ne işe yarar? Nasıl yapılır?

YSlow: Add Expires headers tarayıcınızın en çok kullanılan dosyaları önbellekleme yapmasını sağlayan bir fonksiyondur diyebiliriz. Özellikle aşağıdaki formatlar sitenizde kullanıyor ve sürekli değişmiyorlarsa

  • images: jpg, gif, png
  • favicon/ico
  • javascript
  • css 

 

Eğer sitenizi hızlandırmak için sitenizi pagespeed testi yapmış ve bu uyarıyı gördü iseniz yapmanız gereken çok basit diyebiliriz. Bunun için FTP ( Filezilla öneririm) Programı ve editör(Sublime Text veya notepad ++ öneririm) yeterli olacaktır. Ftp programını kullanarak sitenizin ftp sine girin. Daha sonra .htaccess dosyasını bilgisayarınıza yükleyin.

.Htaccess dosyasınızın en altına gelip

<IfModule mod_expires.c>
# Enable expirations
ExpiresActive On
# Default directive
ExpiresDefault "access plus 1 month"
# My favicon
ExpiresByType image/x-icon "access plus 1 year"
# Images
ExpiresByType image/gif "access plus 1 month"
ExpiresByType image/png "access plus 1 month"
ExpiresByType image/jpg "access plus 1 month"
ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 month"
# CSS
ExpiresByType text/css "access 1 month"
# Data interchange
ExpiresByType application/json "access plus 0 seconds"
ExpiresByType application/xml "access plus 0 seconds"
ExpiresByType text/xml "access plus 0 seconds"
# Javascript
ExpiresByType application/javascript "access plus 1 year"
# Favicon (cannot be renamed!) and cursor images
# HTML components (HTCs)
ExpiresByType text/x-component "access plus 1 month"
# HTML
ExpiresByType text/html "access plus 0 seconds"
# Manifest files
ExpiresByType application/x-web-app-manifest+json "access plus 0 seconds"
ExpiresByType text/cache-manifest "access plus 0 seconds"
# Media
ExpiresByType audio/ogg "access plus 1 month"
ExpiresByType image/gif "access plus 1 month"
ExpiresByType image/jpeg "access plus 1 month"
ExpiresByType image/png "access plus 1 month"
ExpiresByType video/mp4 "access plus 1 month"
ExpiresByType video/ogg "access plus 1 month"
ExpiresByType video/webm "access plus 1 month"
# Web feeds
ExpiresByType application/atom+xml "access plus 1 hour"
ExpiresByType application/rss+xml "access plus 1 hour"
# Web fonts
ExpiresByType application/font-woff "access plus 1 month"
ExpiresByType application/vnd.ms-fontobject "access plus 1 month"
ExpiresByType application/x-font-ttf "access plus 1 month"
ExpiresByType font/opentype "access plus 1 month"
ExpiresByType image/svg+xml "access plus 1 month"
</IfModule>