Enable gzip compression hatasını düzeltme

Enable gzip compression Gzip Sıkıştırmasını Aktif Etme

Sitenizi hızlandırmak için uğraşıyorsanız muhtelemen bu tarz bir hatayı görmüş ve düzeltme çabasına girmişsinizdir.  Özellikle site hızlandırmasına yardımcı olan ve dolaylı olarak Seo ya katkısı olan gzip sıkıştırması kodu aşağıdaki gibi olup sitenizin root klasörüne (Httpdoc, public_html) ve .htaccess dosyanına eklemeniz gerekmektedir.

#Gzip Compression enable kodu
<ifModule mod_gzip.c>

mod_gzip_on Yes
mod_gzip_dechunk Yes
mod_gzip_item_include file .(html?|txt|css|js|php|pl)$
mod_gzip_item_include handler ^cgi-script$
mod_gzip_item_include mime ^text/.*
mod_gzip_item_include mime ^application/x-javascript.*
mod_gzip_item_exclude mime ^image/.*
mod_gzip_item_exclude rspheader ^Content-Encoding:.*gzip.*
</ifModule>